Witam na stronie Kancelarii Adwokackiej

Przedstawiam rozwiązania zawarte w KPC, których celem jest przeciwdziałanie UTRUDNIANIU KONTAKTÓW Z DZIECKIEM. Jeżeli matka dziecka utrudnia kontakty z dzieckiem, wówczas ojciec (bądź inna osoba uprawniona do kontaktów np. dziadek) może złożyć do sądu wniosek R1 (znajdziesz go poniżej) o zagrożenie matce zapłatą oznaczonej sumy pieniężnej. Jeżeli zaś ojciec dziecka (bądź inna osoba uprawniona do kontaktów) realizuje je w sposób sprzeczny z orzeczeniem sądu lub ugodą, wówczas matka może złożyć do sądu wniosek R2 o zagrożenie ojcu lub innej osobie zagrożeniem zapłatą oznaczonej sumy pieniężnej. W sytuacji, gdy wydane postanowienia o zagrożeniu nakazaniem zapłaty nie spowodują poprawy sytuacji, wówczas ojciec dziecka może złożyć wniosek R3, – matce zaś dedykowany jest wniosek R6 o nakazanie ojcu, matce, bądź innej osobie naruszającej orzeczenie o kontaktach zapłaty na rzecz drugiej strony należnej sumy pieniężnej za każde naruszenie kontaktów. I tak do skutku, aż naruszający orzeczenie zmieni swoje postępowanie.