Kto realizuje kontakty z dzieckiem w sposób sprzeczny z postanowieniem sądu musi płacić.

Wniosek R6 dedykowany (przeznaczony) jest dla matek – oraz innych osób – pod pieczą których dziecko pozostaje.

Wniosek R6 skierowany jest przeciwko ojcu dziecka – oraz przeciwko innym osobom uprawnionym do kontaktów (np. dziadków)

WNIOSEK R6 jest konsekwencją wydanego wcześniej przez sąd postanowienia, w którym sąd zagroził ojcu dziecka nakazaniem zapłaty na rzecz wnioskodawczyni -matki dziecka- oznaczonej sumy pieniężnej. Celem instytucji nakazania ojcu dziecka zapłaty sumy pieniężnej na rzecz matki dziecka jest wymuszenie na ojcu respektowania, przestrzegania i wykonania orzeczenia o kontaktach. Ustawodawca przyjął, że pierwsze postanowienie o zagrożeniu nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej jest ostrzeżeniem dla ojca. Skoro ojciec dziecka, po wydaniu orzeczenia o zagrożeniu nakazaniem zapłaty, w dalszym ciągu nie wypełnia obowiązków wynikających z orzeczenia o kontaktami, wówczas sąd na wniosek uprawnionej – matki dziecka – zasądzi od ojca na jej rzecz należną sumę pieniężną.

W drodze przymusu fiskalnego, można i należy dążyć do zobowiązania, a wręcz wymuszenia na osobie uprawnionej do kontaktów – najczęściej jest nim ojciec – właściwego wykonania obowiązków wynikających z orzeczenia o kontaktach.

W podsumowaniu stwierdzić należy, że kolejność jest taka:

– najpierw składa się WNIOSEK R2, a jeśli wydane na jego podstawie orzeczenie o zagrożeniu zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej nie spowoduje poprawy sytuacji, wówczas należy złożyć kolejny WNIOSEK R6 o nakazanie zapłaty należnej sumy pieniężnej.

W pierwszym orzeczeniu sąd zagrozi nakazaniem zapłaty, a jeżeli to nie przyniesie poprawy sytuacji w realizacji kontaktów, wówczas sąd zasądzi sumę pieniężną.

Przedstawiam zrozumiały, a przy tym przejrzyście i w sposób czytelny zredagowany wzór wniosku o nakazanie zapłaty za naruszanie orzeczenia o kontaktach R6, którego wartością i niewątpliwą zaletą jest jego uzasadnienie zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały.

Wniosek R6 zawiera opis typowej sytuacji, w której – ojciec dziecka uporczywie nie wypełnia obowiązków wynikających z orzeczenia o kontaktach, pomimo że już wcześniej sąd zagroził mu zapłaceniem oznaczonej sumy pieniężnej.