Przedstawiam zrozumiały, a przy tym przejrzyście zredagowany Wzór POROZUMINIENIA rodzicielskiego R5, którego wartością i niewątpliwą zaletą jest poprawne jego zredagowanie i przejrzysta treść. Treść porozumienia jest zgodna z przesłankami wynikającymi z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i jest przydatna w sprawie o rozwód – przy założeniu, że rozwodzący się rodzice będą w stanie uzgodnić zasadnicze kwestie dotyczące dziecka tj. miejsca pobytu, władzy rodzicielską oraz kontaktów z dzieckiem po rozwodzie.

Niewątpliwie wartością dodaną wzoru porozumienia R5 jest to, że zawiera ono wyczerpujące uzgodnienie co do władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem po rozwodzie.

Można pobrać wzór porozumienia R5 wraz z INSTRUKCJĄ, w oparciu o którą można samodzielnie sporządzić/napisać porozumienie rodzicielskie.