Przedstawiam zrozumiały, a przy tym przejrzyście zredagowany Wzór pozwu o rozwód R4, którego wartością i niewątpliwą zaletą jest zawarte w nim dodatkowe żądanie orzeczenia pieczy naprzemiennej. Wartością dodaną Wzoru R4 jest to, że do pozwu dedykowane jest również porozumienie rodzicielskie.

UWAGA: rodzice dziecka mogą oczekiwać, że sąd orzeknie o pieczy naprzemiennej, tylko wtedy, gdy wykażą się zgodnym współdziałaniem, które zostanie poparte pisemnym porozumieniem rodzicielskim – o czym piszę poniżej.
Stanowisko sądów rozwodowych w zakresie orzekania pieczy naprzemiennej jest niejednolite. Dotyczy to zwłaszcza określenia miejsca pobytu i miejsca zamieszkania dziecka.

Podsumowując, wzór pozwu o rozwód R4 poza żądaniem rozwodu zawiera również dodatkowe żądanie – orzeczenia pieczy naprzemiennej, które polega na wspólnym wykonywaniu władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. W praktyce władza oraz piecza nad dzieckiem sprawowana będzie w ten sposób, że dziecko będzie mieszkało przemiennie z każdym z rodziców w porównywalnych okresach.

Poza tym, o czym już pisałem powyżej, wzór pozwu o rozwód R4 zawiera również projekt Porozumienia rodzicielskiego, które jest niezbędnym załącznikiem do pozwu zawierającego żądanie orzeczenia o pieczy naprzemiennej

Można pobrać wzór pozwu R4 wraz z INSTRUKCJĄ, w oparciu o którą można samodzielnie sporządzić/napisać pozew o rozwód. Propozycja zawiera również wzór Porozumienia rodzicielskiego, który jest niezbędnym załącznikiem do pozwu.