Kto utrudnia kontakty z dzieckiem musi płacić.

WNIOSEK R 3 dedykowany (przeznaczony) jest dla ojców dziecka oraz innych osób uprawnionych do kontaktów dzieckiem.

WNIOSEK R 3 skierowany jest przeciwko matce dziecka oraz przeciwko innym osobom, pod których pieczą dziecko pozostaje.

WNIOSEK R3 jest konsekwencją wydanego wcześniej przez sąd postanowienia, w którym sąd zagroził matce dziecka nakazaniem zapłaty na rzecz wnioskodawcy -ojca dziecka- oznaczonej sumy pieniężnej. Celem instytucji nakazania matce dziecka zapłaty sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego do kontaktów – ojca dziecka jest wymuszenie na matce respektowania, przestrzegania i wykonania orzeczenia o kontaktach. Ustawodawca przyjął, że pierwsze postanowienie o zagrożeniu nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej jest ostrzeżeniem dla matki. Skoro matka dziecka, po wydaniu orzeczenia o zagrożeniu nakazaniem zapłaty, w dalszym ciągu nie wypełnia obowiązków wynikających z orzeczenia o kontaktami, wówczas sąd na wniosek uprawnionego – ojca dziecka – zasądzi od matki na jego rzecz należną sumę pieniężną.

W drodze przymusu materialnego, można i należy dążyć do zobowiązania, a wręcz wymuszenia na osobie, pod której pieczą dziecko pozostaje – najczęściej jest nią matka – właściwego wykonania obowiązków wynikających z orzeczenia o kontaktach.

W podsumowaniu stwierdzić należy, że kolejność jest taka:

– najpierw składa się WNIOSEK R1, a jeśli wydane na jego podstawie orzeczenie o zagrożeniu zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej nie spowoduje poprawy sytuacji wówczas należy złożyć kolejny WNIOSEK R3 o nakazanie zapłaty należnej sumy pieniężnej.

W pierwszym orzeczeniu sąd zagrozi nakazaniem zapłaty, a jeżeli to nie przyniesie poprawy sytuacji w realizacji kontaktów, wówczas sąd zasądzi sumę pieniężną.

Przedstawiam zrozumiały, a przy tym przejrzyście i w sposób czytelny zredagowany wzór wniosku o nakazanie zapłaty za naruszanie orzeczenia o kontaktach R3, którego wartością i niewątpliwą zaletą jest jego uzasadnienie zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały.

Wniosek R3 zawiera opis typowej sytuacji, w której – matka dziecka nadal nie wypełnia obowiązków wynikających z orzeczenia o kontaktach, pomimo że już wcześniej sąd zagroził jej zapłaceniem oznaczonej sumy pieniężnej.