KTO REALIZUJE KONTAKTY Z DZIECKIEM W SPOSÓB SPRZECZNY Z ORZECZENIEM SĄDU MUSI PŁACIĆ Wniosek R2 dedykowany (przeznaczony) jest dla matek – oraz innych osób – pod pieczą których dziecko pozostaje. Wniosek R2 skierowany jest przeciwko ojcu dziecka.

Orzeczenie o zagrożenie OJCU (zazwyczaj tą osobą jet ojciec) nakazaniem zapłaty sumy pieniężnej na rzecz MATKI dziecka (najczęściej jest nią matka) za naruszanie postanowienia o kontaktach ma na celu to, żeby osoby, które w sposób sprzeczny z postanowieniem sądu realizują kontakty z dzieckiem były za takie czyny pociągnięte do odpowiedzialności materialnej. Ustawodawca uznał, że w drodze przymusu finansowego zmusi uprawnionego do kontaktów – najczęściej jest nim ojciec dziecka – do respektowania orzeczenia o kontaktach i sprzecznego z jego treścią ich realizacji.

Przedstawiam zrozumiały, a przy tym przejrzyście i w sposób czytelny zredagowany wzór wniosku R2 o zagrożenie nakazaniem zapłaty za naruszanie orzeczenia o kontaktach, którego wartością i niewątpliwą zaletą jest jego uzasadnienie zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały.

Niewątpliwie wartością wzoru wniosku R2 jest to, że zawiera on opis konkretnej, typowej sytuacji, w której uprawniony do kontaktów – ojciec dziecka w sposób dowolny wręcz złośliwie realizuje te kontakty, samowolnie zmienia postanowienie o kontaktach. Niewłaściwa realizacja kontaktów polegać może również na tym, że zabiera dziecko kiedy chce, nie przestrzega wyznaczonych w orzeczeniu dni i godzin, a po kontakcie odwozi dziecko również kiedy chce, w dowolnej godzinie. Właśnie w takich sytuacjach skutecznym rozwiązaniem okazać się może wydanie przez sąd orzeczenia, w którym zagrozi ojcu dziecka nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz matki dziecka – osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje.

Można pobrać wzór Wniosku R2 R2 wraz z INSTRUKCJĄ, w oparciu o którą można samodzielnie sporządzić/napisać pozew o rozwód. Wzór pozwu oraz INSTRUKCJA jego wypełnienia mogą wydanie pomóc w sporządzeniu konkretnego wniosku, w oparciu o konkretne danie i faktyczne okoliczności sprawy.