Przedstawiam zrozumiały oraz przejrzyście zredagowany wzór wniosku o wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności K7 oraz „oświadczenie”. Wartością i niewątpliwą zaletą wzoru wniosku jest jego uzasadnienie. Uzasadnienie wniosku oraz „oświadczenie”, że skazany podejmie odbywania kary ograniczenia wolności i podda się rygorom z nią związanym jest zgodne z przepisami Kodeksu karnego wykonawczego.

Niewątpliwie wartością dodaną wzoru wniosku o wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności oraz „oświadczenia”, że skazany podejmie odbywania kary ograniczenia wolności i podda się rygorom z nią związanym jest to, że w treści uzasadnienia i oświadczenia kładzione są akcenty na te okoliczności, które sąd rozpatrujący wniosek bierze pod uwagę. Wniosek tj. jego uzasadnienie oraz oświadczenie należy sporządzić w taki sposób, żeby przekonać sąd, że zasługujesz zaufanie, i że dalsze wykonywanie zastępczej kary pozbawienia wolności wobec ciebie nie jest konieczne.

Wniosek o wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności oraz oświadczenie dedykowane są do tych osób, wobec których sąd zarządził wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności. Kara ograniczenia wolności trwa najkrócej jeden miesiąc, a najdłużej 2 lata. Sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w takim wymiarze, który pozostał do wykonania, przyjmując, że jeden dzień zastępczej kary jest równoważny dwóm dniom kary ograniczenia wolności. Mówiąc wprost: za dwa dni kary ograniczania wolności, sąd zarządza jeden dzień więzienia.

Więcej o WNIOSKU dowiesz w OPIS K7 dotyczącym wstrzymania wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności. Należy uważnie przeczytać OPIS K7, bowiem dowiesz się czy spełniasz warunki formalne uprawniające do złożenia wniosku oraz jakie musisz spełniać przesłanki merytoryczne, ażeby oczekiwać na pozytywne rozpatrzenie wniosku.
OPIS K7 znajdziesz TUTAJ.