Przedstawiam zrozumiały oraz przejrzyście zredagowany wzór wniosku o zwolnienie od reszty kary ograniczenia wolności K6, którego wartością i niewątpliwą zaletą jest poprawne jego uzasadnienie. Właśnie uzasadnienie wniosku jest zgodne z przesłankami wynikającymi z przepisów Kodeksu karnego.

Niewątpliwie wartością dodaną wzoru wniosku K6 o zwolnienie od reszty kary ograniczenia wolności jest to, że w treści uzasadnienia kładzione są akcenty na te okoliczności, które sąd rozpatrujący wniosek bierze pod uwagę. Uzasadnienie wniosku należy sporządzić/napisać w taki sposób, żeby przekonać sąd, że zasługujesz zaufanie, i że dalsze wykonywanie wolności wobec kary ograniczenia ciebie nie jest konieczne. W tym właśnie celu pomocny będzie wzór wniosku.

Wniosek o zwolnienie od reszty kary ograniczenia wolności adresowany jest do tych osób, które sąd skazał na karę ograniczenia wolności. Kara ograniczenia wolności trwa najkrócej jeden miesiąc, a najdłużej 2 lata. Warunkiem wystąpienia z wnioskiem jest odbycie przynajmniej połowy kary czyli najmniej 15 dni, jeżeli kara orzeczona była w wymiarze 1 miesiąca. Jeżeli zaś kara kara orzeczona była np. w wymiarze 2 lat wówczas warunkiem wystąpienia z wnioskiem jest odbycie kary w wymiarze 1 roku.

Więcej o wniosku K6 dowiesz w OPIS K6 instytucji zwolnienia od reszty kary ograniczenia wolności. Zachęcam do uważnego zapoznania się z OPISEM K6 dot. instytucji zwolnienia od reszty kary ograniczenia wolności, z treści którego dowiesz się czy spełniasz warunki formalne uprawniające do złożenia wniosku oraz jakie musisz spełniać przesłanki merytoryczne, ażeby oczekiwać na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Należy pamiętać o tym, że sąd wyda orzeczenie o zwolnienie od reszty kary ograniczenia wolności, tylko wtedy kiedy nabierze przekonania, że dalsze jej wykonywanie nie jest niezbędne do spełnienia celów kary.
OPIS K6 znajdziesz TUTAJ.