Przedstawiam zrozumiały oraz przejrzyście zredagowany wzór wniosku o uznanie środka karnego w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów za wykonany K5, którego wartością i niewątpliwą zaletą jest poprawne jego uzasadnienie. Właśnie uzasadnienie wniosku jest zgodne z przesłankami wynikającymi z przepisów Kodeksu karnego.

Niewątpliwie wartością dodaną wzoru wniosku K5 o uznanie środka karnego w postaci w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów za wykonany jest to, że w treści uzasadnienia kładzione są akcenty na te okoliczności, które sąd rozpatrujący wniosek bierze pod uwagę. Uzasadnienie wniosku należy sporządzić/napisać w taki sposób, żeby przekonać sąd, że zasługujesz zaufanie, i że dalsze stosowanie zakazu wobec ciebie nie jest konieczne. W tym właśnie celu pomocny będzie wzór wniosku.

UWAGA ! UWAGA !
WNIOSEK o uznanie środka karnego w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów za wykonany dedykowany jest dla tych osób, które sąd skazał za przestępstwo popełnione przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji i jednocześnie orzekł dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Istnieją dwie ścieżki (możliwości) wybrnięcia z tej jakże trudnej sytuacji (dożywotniego zakazu), prowadzące do skrócenia dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Pierwsza możliwość polega na tym, że po upływie 10 lat wykonywania tego zakazu, możesz uzyskać zgodę sądu na prowadzenie pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową. Po upływie kolejnych 5 lat wykonywania tego środka to jest prowadzenia pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową istnieje możliwość złożenia wniosku o uznanie środka karnego w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów – za wykonany. Tym samym pierwsza ścieżka sprowadza się do matematycznego działania 10 + 5 = 15 Jednakże ze ścieżki tej skorzystać mogą tylko ci, którzy popełnili przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji będąc w stanie nietrzeźwości. To taka swoista premia od ustawodawcy dla kierowców – pijaków.

Druga możliwość polega na tym, że jeżeli zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wykonywany był przez 15 lat, wówczas po upływie ww. okresu możesz wystąpić do sądu z wnioskiem o uznanie za wykonany środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów orzeczonego dożywotnio.

UWAGA: zarówno na pierwszej jak i drugiej ścieżce (możliwości) sąd może uwzględnić wniosek i uznać za wykonany środek karny orzeczony dożywotnio, ale tylko wtedy kiedy skazany kierowca po zatrzymaniu mu prawa jazdy przestrzegał porządku prawnego i sąd dojdzie do przekonania, że nie zachodzi obawa ponownego popełnienia przestępstwa podobnego do tego, za który sąd orzekł wobec niego środek karny.

Więcej o WNIOSKU dowiesz w OPIS K5 dot. instytucji uznania środka karnego w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów za wykonany. Należy uważnie przeczytać OPIS K5, bowiem dowiesz się wówczas czy spełniasz warunki formalne uprawniające do złożenia wniosku oraz jakie musisz spełniać przesłanki merytoryczne, ażeby oczekiwać na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Należy pamiętać o tym, że sąd wyda orzeczenie o uznaniu środka karnego w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów za wykonany, tylko wtedy kiedy nabierze przekonania, że dalsze stosowanie zakazu prowadzenia pojazdów nie jest niezbędne do spełnienia celów środka karnego co oznacza, że nie zachodzi obawa ponownego popełnienia przestępstwa podobnego do tego, za który sąd orzekł środek karny.
OPIS K5 znajdziesz TUTAJ.