Przedstawiam zrozumiały oraz przejrzyście zredagowany wzór Wniosku o uznanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów za wykonany K4, którego wartością i niewątpliwą zaletą jest poprawne jego uzasadnienie. Właśnie uzasadnienie wniosku jest zgodne z przesłankami wynikającymi z przepisów Kodeksu karnego.

Niewątpliwie wartością dodaną wzoru wniosku K4 o uznanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów za wykonany jest to, że w treści uzasadnienia kładzione są akcenty na te okoliczności, które sąd rozpatrujący wniosek bierze pod uwagę. Uzasadnienie wniosku należy sporządzić/napisać w taki sposób, żeby przekonać sąd, że zasługujesz zaufanie, i że dalsze stosowanie zakazu wobec ciebie nie jest konieczne. W tym właśnie celu pomocny będzie wzór wniosku.

UWAGA ! UWAGA !
Wniosek K4 dedykowany/ przeznaczony jest jedynie dla tych kierowców, wobec których sąd warunkowo umorzył postępowanie karne za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości i orzekł środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych lub pojazdów określonej kategorii na okres 2(dwóch) lat. Jeśli zakaz orzeczony został na okres 1 (jednego) roku nie możesz skorzystać z możliwości skrócenia okresu na który orzeczono ten środek. W takim wypadku – zakazu na jeden rok – można wnosić o blokadę antyalkoholową, jednakże jest to nieracjonalne, bowiem mija się to z celem, bowiem jest to zbyt krótki okres.

Podsumowując: wniosek przeznaczony jest dla tych kierowców, wobec których sąd warunkowo umorzył postępowanie za jazdę w stanie nietrzeźwości i jednocześnie orzekł zakaz prowadzenia pojazdów na 2 lata.

Więcej o wniosku dowiesz tutaj OPIS K4 instytucji uznania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów za wykonany. Należy uważnie przeczytać OPIS K4 dotyczący przesłanek uznania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów za wykonany, bowiem dowiesz się wówczas czy spełniasz warunki formalne uprawniające do złożenia wniosku oraz jakie musisz spełniać przesłanki merytoryczne, ażeby oczekiwać na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Należy pamiętać o tym, że sąd wyda orzeczenie o uznaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów za wykonany, tylko wtedy kiedy nabierze przekonania, że dalsze stosowanie zakazu prowadzenia pojazdów nie jest niezbędne do spełnienia celów środka karnego.
Proponuję nabycie wzoru wniosku K4 wraz z INSTRUKCJĄ, w oparciu o którą samodzielnie sporządzisz/napiszesz wniosek o uznanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów za wykonany.
Cena wzoru wniosku K4 wraz INSTRUKCJĄ jego wypełnienia wynosi 100 zł.

Wzór wnioski K4 został zredagowany w sposób podobny do WZORU wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie K, który jest dostępny TUTAJ.