Przedstawiam zrozumiały oraz przejrzyście zredagowany Wzór wniosku o odroczenie kary pozbawienia wolności K3, którego wartością i niewątpliwą zaletą jest poprawne jego uzasadnienie, które jest zgodne z przesłankami wynikającymi z przepisów Kodeksu karnego wykonawczego.

Niewątpliwie wartością dodaną Wzoru wniosku o odroczenie kary pozbawienia wolności jest to, że w treści uzasadnienia kładzione są akcenty na te okoliczności, które sąd rozpatrujący wniosek bierze pod uwagę. Uzasadnienie należy napisać w taki sposób, żeby przekonać sąd, że wnioskodawca zasługuje na odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności. W tym właśnie celu pomocny jest wzór wniosku.

Można pobrać wzór wniosku K3 wraz z INSTRUKCJĄ, w oparciu o którą można samodzielnie sporządzić/napisać wniosek o odroczenie kary pozbawienia wolności