Przedstawiam zrozumiały oraz przejrzyście zredagowany Wzór wniosku o blokadę alkoholową, to jest o pozwolenie na prowadzenie pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową K2, którego wartością i niewątpliwą zaletą jest poprawne jego uzasadnienie. Wzór uzasadnienia wniosku odpowiada przesłankom wynikającym z przepisów Kodeksu karnego wykonawczego.

Przedstawiam zrozumiały oraz przejrzyście zredagowany Wzór wniosku o blokadę alkoholową, to jest o pozwolenie na prowadzenie pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową K2, którego wartością i niewątpliwą zaletą jest poprawne jego uzasadnienie. Wzór uzasadnienia wniosku odpowiada przesłankom wynikającym z przepisów Kodeksu karnego wykonawczego

Niewątpliwie wartością dodaną Wzoru wniosku o pozwolenie na prowadzenie pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową K2 jest to, że w treści uzasadnienia kładzione są akcenty na te okoliczności, które sąd rozpatrujący wniosek zawsze bierze pod uwagę.

Przed zakupem wzoru wniosku K2 proszę zapoznać się z OPISEM K2, w którym opisana została procedura blokady alkoholowej tj. zmiany wyroku w części orzeczonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Zalecam uważne przeczytanie OPISU K2, z treści którego dowiesz się czy spełniasz warunki formalne uprawniające do złożenia wniosku oraz jakie musisz spełniać przesłanki merytoryczne, ażeby móc oczekiwać na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Proszę pamiętać, że sąd udzieli pozwolenia na prowadzenie pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową, tylko wtedy, gdy nabierze przekonania, że prowadzenie przez skazanego (Ciebie) pojazdu wyposażonego w taką blokadą nie spowoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa w komunikacji.

OPIS K2 znajdziesz TUTAJ.

Można pobrać wzór wniosku K2 wraz z instrukcją, w oparciu o którą samodzielnie sporządzisz/napiszesz wniosek o pozwolenie na prowadzenie pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową.

UWAGA: sąd może cofnąć pozwolenie na jazdę pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową, jednakże może zrobić to tylko wtedy, kiedy skazany w sposób rażący naruszy zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Poza tym w OPISIE K2 dowiesz się również czym jest blokada alkoholowa oraz jakie powinieneś podjąć czynności (działania) jeśli sąd zezwoli na prowadzenie pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową. Między innymi dowiesz się o tym, że kierowca korzystający z blokady ma obowiązek posiadania (wożenia ze sobą) zaświadczenia potwierdzającego jej dopuszczalność do użytkowania – sprawność techniczną.

Proszę pamiętać, że najważniejsze jest uzasadnienie wniosku. Należy je napisać w taki sposób, żeby przekonać sąd, że prowadząc pojazd wyposażony w blokadę alkoholową ponownie nie spowodujesz zarażenia dla bezpieczeństwa w komunikacji. W tym właśnie celu pomocny będzie wzór WNIOSKU.