Przedstawiam zrozumiały oraz przejrzyście zredagowany wzór Wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego K1, którego wartością i niewątpliwą zaletą jest poprawnie sporządzone uzasadnienie, które odpowiada przepisom Kodeksu karnego.

Niewątpliwie wartością dodaną wzoru Wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego jest to, że w treści uzasadnienia kładzione są akcenty na te okoliczności, które każdy sąd rozpatrujący wniosek bierze pod uwagę. W treści wniosku powinieneś przekonać sąd, żeby warunkowo umorzył postępowanie karne. Uzasadnienie wniosku należy napisać i uargumentować w taki sposób, żeby przekonać sąd, że zasługujesz na zaufanie, i że pomimo umorzenia postępowania będziesz przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełnisz przestępstwa.

Wzór do wniosku, który zdecydowanie ułatwi napisanie takiego uzasadnienia można pobrać z tej strony.

Przed pobraniem wzoru K1 – Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego proszę zapoznać się z opisem K1, w którym opisana została instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego. Z treści opisu dowiesz się, czy spełniasz warunki formalne uprawniające do złożenia wniosku oraz jakie musisz spełniać przesłanki merytoryczne, żeby oczekiwać na pozytywne jego rozpatrzenie. Należy pamiętać o tym, że sąd warunkowo umorzy postępowanie karne, tylko wtedy kiedy nabierze przekonania, że pomimo umorzenia postępowania sprawca czynu będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni przestępstwa.

Dokumenty do pobrania:
Opis wniosku K1
K1 – Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego